Min F-identitet

Jeg hedder Anna-Marie Hansen og har arbejdet som underviser fra (1983-2019). Da jeg sluttede med mit professionelle arbejde (faktisk en del år, før jeg kunne gå på pension), blev jeg ofte spurgt, hvad jeg ville bruge tiden på. Jeg fortalte, at jeg ville arbejde på udvikling af min nye F-identitet. Hvad F står for, kommer her i en række uprioriterede punkter:

 • Freelancer (jeg fører blandt andet tilsyn med tre friskoler og underviser på certificeringskurser for kommende tilsynsførende).
 • Frivillig (jeg er blandt andet med til at arrangere “Middag på tværs” ud fra Hedensted kommune – ud fra Hedensted Valgmenighed).
 • Fortolker (jeg har altid elsket at læse – tekster og andre udtryksformer – og det vil jeg fortsat gøre).
 • Formidler (jeg har altid elsket at undervise – og jeg glæder mig fortsat hver gang jeg skal formidle noget – mundtligt eller skriftligt).
 • Forbruger (primært af naturen og andre gratis glæder).
 • Farmor (jeg er blevet farmor – og det er fantastisk).
 • Fotograf
 • Fortæller
 • Det største og vigtigste F står dog for FORUNDRER.
  Jeg har altid været optaget af kunsten at undres. Over faglige ting, over hverdagen, over kærligheden, over naturen… Og det er nok også denne forundringsparathed, der får mig til at lave denne side…
  Håber du også som læser vil opleve, at forundring fryder!

Min fotomæssige baggrund

Jeg har været amatørfotograf, siden jeg fik mit første kamera i konfirmationsgave. Det har aldrig været det tekniske, der har interesseret mig – men altid det at se motivet. Min interesse for at fotografere førte mig i 2010 til at oprette virksomheden amhansen.dk – hvorfra jeg siden har produceret og solgt foto-kort.

I 2016 blev jeg opfordret til at lave en fotoudstilling på hospice i Vejle. Udstillingen blev senere vist flere forskellige steder – blandt andet på Højagercenteret i Jelling. Se udvalgte billeder fra udstillingen her

I efteråret 2019 har jeg haft en opgave med udsmykning af PlayLab i Jelling. Opgaven lød på at fotografere helheder og detaljer omkring monumentområdet i Jelling. Billederne skulle bruges som udsmykning i relation til PlayLab. Se billeder fra udsmykningen af PlayLab her

Min erhvervsfaglige baggrund

 • 1998-2019 Lektor ved Erhvervsakademiet og professionshøjskolen UCL (læreruddannelsen i Jelling)
 • 1985-1997 Lærer på Djurslands Efterskole i Fjellerup
 • 1983-1985 Lærer på Kratholmskolen i Odense

Min uddannelsesmæssige baggrund

 • 2003 Lektorbedømt ved læreruddannelsen i Jelling
 • 1999 Cand pæd i dansk fra DPU
 • 1983 Læreruddannelse fra Nørre Nissum Seminarium