Udsmykning af PlayLab 2019

Playlab er et laboratorium for eksperimenterende læring – altså et undervisnings- og læringsrum, der er forsøgt indrettet, så det understøtter kreativitet og divergent tænkning. Læs mere om UCLs Playlabs her.

Jeg blev bedt om at tage fotos, der kunne anvendes som udsmykning inde i og udenfor PlayLab Jelling. PlayLab i Jelling er tæt knyttet til monumentområdet, så mange af motiverne er hentet i Monumentområdet. Det var en stor fornøjelse at tage fotos, udvælge motiver til forstørrelse – og senere at se dem produceret og hængt op.

Ovenfor et par billeder fra indvielsen af PlayLab.
Nedenfor nogle af de valgte motiver, der hænger i og uden for PlayLab i Jelling. (Billederne er alle 1 x 1 meter)

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑