Edvard Munch (2013.01.12)

Særudstilling på Aros med Edvard Munch. Udstillingen havde både alle de kendte malerier – og en masse mindre kendte. Udstillingen var inspirerende både på grund af billederne – og på grund af de mange Munch-citater, der var sat op på udstillingsvæggene. Blandt andet de følgende to:
“Al kunst…litteratur som musik må være frembragt med ens hjerteblod – Kunsten er ens hjerteblod.”
“Min kunst er egentlig en selverkendelse og et forsøg på at klargøre mig mit forhold til livet. Den er altså egentlig en slags egoisme, men jeg håber stadig, at jeg derigennem kan hjælpe andre til at komme til klarhed.”

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑